.


AKTUALITY

Konferenci s názvem LIDSKÁ PRÁVA NA VLASTNÍ KŮŽI už od zimních měsíců slibuje SPOLEK IRENE. Jako obvykle je konference inspirována tohoročním laureátem PRIX IRENE. Letos tuto cenu obdrží ANNA ŠABATOVÁ, která svou kůži pro lidská práva poskytuje od dětství.

Milí přátelé, jak možná víte, chystáme pro vás konferenci "Lidská práva na vlastní kůži". Program je hotový, přednášející připraveni a my se na vás těšíme. Bylo by hezké tímto naše pozvání k účasti uzavřít...

Srdečně Vás zveme v neděli 13. září od 18 hodin na další přednášku z cyklu Kontinuálního vzdělávání. Téma přednášky Doc. PhDr. Marka Preisse, Ph.D. bude patrně mnohým z nás blízké, však přijd'te, vyslechněte, vyslovte svůj názor, svoji zkušenost.

Milí přátelé, se začátkem léta se můžete začít registrovat na připravovanou konferenci Lidská práva na vlastní kůži, která doprovází letošní předání Prix Irene. Cenu tentokráte obdrží Anna Šabatová. Konference se koná 14. listopadu v Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM.

s radostí Vás zveme na naše první setkání post-virové, v neděli 14. června od 18 hodin. Náš host, paní Ing. Hana Dvořáková CSc., je pro nás inspirativní nadvakrát: jednak pro své téma odborné - zkušenost spolupráce na protivirových lécích s profesorem Holým - a neméně též pro svůj počin etický - velkorysý dar začínajícím vědcům v podobě...

Časopis Revue

02.06.2020

rádi bychom Vás upozornili na existenci časopisu Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu, který vydává Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP). Časopis obsahuje původní práce předních českých (V. Mikota, M. Šebek, V. Buriánek, H. Klímová, M. Hošková, D. Holub, S. Titl, J. Jakubů, T. Telerovský, V. Probstová...

Na podzim tohoto roku připravujeme další slavnostní udělení Prix Irene. Předání bude opět provázeno celodenní konferencí na téma Lidská práva na vlastní kůži. Termín konference je 14. listopadu 2020. Bližší informace budeme průběžně doplňovat. Těšíme se na Vás!

V lednu letošního roku jsme vydali nový sborník přednášek z konference Pravdivost a její potlačování, která se konala u příležitosti Prix Irene 19. října 2019. Sborník uspořádala Helena Klímová. Možnosti objednání a přehled dalších publikací naleznete v záložce Irene Press.

S radostí Vám oznamujeme, že jsme v prosinci loňského roku vydali ve spolupráci s Rafael Institutem novou publikaci Transgenerační přenos (nejen) traumatu. Editory publikace jsou Marek Preiss a Daniela Vizinová. Kniha vychází v edici Irene Press za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu a Rafael Institutu. Více...