IRENE PRESS


V případě Vašeho zájmu o publikace Irene Press prosím napište na info@spolekirene.cz. Knihy je možné po předchozí domluvě vyzvednout v centru Prahy nebo zaslat přes Zásilkovnu. Cena za doručení na výdejní místo je 89 Kč, na adresu 119 Kč. Platba probíhá předem na č.ú.: 107-6468780257/0100.


NOVĚ VYŠLO

Skupinová analýza v zemi mléka a medu

- příběhy z terapeutických setkání

ed. Robi Friedman a Jael Doron

Rok vydání: 2023

Počet stran: 264

Cena: 550 Kč

Kniha eflektuje problémy společnosti sužované trvalým válečným stavem a s ním souvisejícím násilím. Izraelští odborníci tu sdílejí své velké zkušenosti s reflexí teroru s tím související existenciální úzkosti, přičemž vycházejí z dat svých terapeutických skupin.

Oba editoři jsou přední izraelští skupinoví analytici s mezinárodním věhlasem. Toto jejich dílo přináší množství příběhů a událostí, jak je sdělovali účastníci a jak je řešily jejich terapeutické skupiny. Vzniká obraz izraelské společnosti z doby před pár lety, srovnatelný s výbornou izraelskou prózou.


Na vině je Osvětim

Mikołaj Grynberg

Rok vydání: 2022

Počet stran: 232

Cena: 390 Kč


Kniha rozhovorů přináší na svých stránkách zkušenost a pocity dětí vyrůstajících s rodiči, kteří přežili Holokaust. Autor se snaží pomocí rozhovorů ukázat, jakým způsobem se s ním vyrovnávali, zda o svých zkušenostech mluvili či je naopak zamlčovali. V hledáčku jeho zájmu bylo v jaké atmosféře tato druhá generace vyrůstala a jak se seznamovala s tím, co zažili jejich rodiče. Kniha se věnuje otázkám židovské identity po válce, kdy lidé ukrývali svůj židovský původ a mlčeli o tom před svými dětmi nebo jak probíhala jejich adaptace do židovských komunit v USA a Izraeli. Autora samozřejmě zajímá i to, jak se dotazovaným daří v jejich současných životech a jakou naději mají do budoucna. Rozhovory nabízí velmi emotivní a hluboký vhled do prožívání a situace konkrétních rodin, a přitom čtenář postupně získává celkový obrázek o pocitech a prožitcích, které jsou pro druhou generaci společné.


Lidská práva na vlastní kůži

zredigovala Helena Klímová

Rok vydání: 2022

Počet stran: 60

Cena: 180 Kč


Výbor textů ze semináře Prix Irene 2020

Kázání na hoře - Utopie, nebo program?

Pinchas Lapide

Rok vydání: 2020

Počet stran: 108

Cena: 270 Kč

Pro leckterého čtenáře, i bezvěrce, Ježíšovo horské kázání je tím vrcholným místem Nového zákona. Po dvou tisících letech vede s tímto textem krok za krokem dialog izraelský diplomat a učenec Pinchas Lapide. Původní archaický jazyk dodává textu krásu, poezii, zatímco autorský dialog biblické myšlení zpřítomňuje, přibližuje, činí inspirativním. Takovýto dialog se pak stává aktuálním při současné hluboké proměně životního stylu, hodnot, kultury.


Online terapie - teorie a praxe

ed. Haim Weinberg a Arnon Rolnick

Rok vydání: 2020

Počet stran: 252

Cena: 550 Kč

Jedním z témat, jimž se IRENE PRESS věnuje, je psychoterapie, její konkrétní podoba a využití v praxi. Titul ONLINE TERAPIE se tak v roce covidu objevuje jako žádoucí užitečná aktualita: co se děje se vzájemným vnímáním lidí po drátě? jak se mění sebeprezentování i cenzurování, co nyní tvoří společný prostor, kdo vše jej sdílí a zdali přiznaně či tajně, co se děje se skupinovým nevědomím... Haim Weinberg a Arnon Rolnick své dílo uvedli ještě před covidem, u nás pak pro dobu covidu poskytuje nové porozumění proměněného světa, i novou inspiraci, jak světu a komunikaci rozumět.

Pravdivost a její potlačování

ed. Helena Klímová

Rok vydání: 2020

Počet stran: 56

Cena: 120 Kč

Sborník přednášek z konference Pravdivost a její potlačování a Prix Irene 2019.

Transgenerační přenos (nejen) traumatu

ed. Marek Preiss a Daniela Vizinová

Rok vydání: 2019, dotisk 2022

Počet stran: 424

Cena: 580 Kč

Tato kniha, která představuje texty našich předních psychologů, psychiatrů, lékařů, antropologa, jazykovědce a přírodovědce, je originálním dílem, které nemá v české odborné literatuře o mezigeneračním předávání lidské bolesti a traumatu obdoby. Je to průkopnická publikace, která spojuje různorodé pohledy na teoreticky i prakticky závažný problém, jak ukončit nevědomé, zpravidla psychické, ale někdy i biologické předávání utrpení předků do života jejich potomků a jak toto předávání zbavit osudovosti a dát mu pozitivní osobní a kolektivní smysl. O "tichém" předávání kulturního a psychického dědictví předchozích generací snad nikdo nepochybuje, přesto o jeho průběhu a zákonitostech víme stále poměrně málo. Čtenáři se dostává do rukou cenná, shrnující práce, která ho může inspirovat k hlubšímu zájmu o toto eticky a psychologicky velmi aktuální téma.

 

O čem se nemluví

Helen Epstein

Rok vydání: 2018

Počet stran: 176

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Memoáry americké novinářky a spisovatelky Helen Epstein odhalují intimní tajemství v kontextu dramatické českožidovské minulosti rodičů a amerických poměrů. Hledání tajemství, které autorka tuší, že se odehrálo v jejím dětství a ovlivnilo ji na celý život. Autobiografie "O čem se nemluví" je třetím dílem Helen Epstein o mezigeneračním přenosu traumatu, autorka tak navazuje na "Děti Holocaustu" o životě druhé generace a na "Nalezenou minulost" o moravských kořenech své matky.


Sociální nevědomí III. díl

ed. Earl Hopper a Haim Weinberg

Rok vydání: 2018

Počet stran: 204

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Porozumění pro události dějin i pro vztahy mezi lidmi, v malé skupině i velké společnosti: nový, zajímavý pohled poskytuje mladá disciplína - skupinová analýza. Zde třetí díl úspěšné řady v českém překladu. Vhodné jako příručka i jako potěšení z chytré četby.

Dopisy z Prahy 1939 - 1941

ed. Kateřina Čapková

Rok vydání: 2017

Počet stran: 200

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Tato kniha je unikátním souborem rodinných dopisů, který obsahuje dosud nepublikované podrobnosti o postupujícím holokaustu. Dopisy představují reportážní popis každodennosti ještě před deportací, jsou psány jazykem intimity, rodinné lásky a naděje. Předlohu knihy uspořádaly Raya Czerner Schapiro a Helga Czerner Weinberg, české vydání zpracovala historička Kateřina Čapková.

Svítání

Elie Wiesel

Rok vydání: 2017

Počet stran: 80

Cena: 190 Kč

Smí člověk zabít druhého? Tuto strašlivou otázku řeší autor Elie Wiesel v novele na příběhu mladého muže. Protagonista se nedávno vrátil z koncentračního tábora, kde byla zničena celá jeho rodina, jeho vesnice a také jeho důvěra v lidskost. Ocitá se nyní v zemi, kde před staletími žili předkové jeho rodiny. V zápase o tuto zemi dostane úkol - zabít člověka. Jak se s tímto hrozným zadáním má vyrovnat? Novela vychází s doslovem Robiho Friedmana, izraelského klinického psychologa, skupinového analytika.


Podle článku 29 Hlava II

Helena Klímová

Rok vydání: 2017


Počet stran: 180

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)


Příběhy statečných lidí, kteří se stavěli proti totalitě. Autorka Helena Klímová v knize představuje portréty svých uvězněných přátel - mezi nimi Rudolf Battěk, Sváťa Karásek, Jiří Muller, Jiří Lederer, Otka Bednářová, Jiřina Šiklová i další - psala autorka jako součást zápasu za jejich svobodu. Příběhy doprovází korespondence s představiteli normalizace. Knihu uvádějí předmluvy od Petra Pitharta a Radka Schovánka. V krátké době vychází ve druhém vydání, s doslovem Miloše Rejchrta.


Občanský růst na vlastní kůži

uspořádala Marie Marková

Rok vydání: 2017

Počet stran: 164

Cena: rozebráno

Publikace vydaná u příležitosti 25 let od založení nadace Tolerance, 20 let existence nejstarší a stále trvající psychoterapeutické skupiny pro generace po Holocaustu a 15 let udílení ceny Prix Irene. Skrze rozhovory se čtyřmi představiteli Nadace Tolerance představuje pohled jak na vznik organizací (Tolerance a občanská společnost, Rafael Institut a spolek Irene), tak na jejich proměnu i výhledy a úkoly směřující do let budoucích.

Sociální nevědomí II. díl

ed. Earl Hopper a Haim Weinberg

Rok vydání: 2016

Počet stran: 126

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Zatímco díl první především definuje pojem 'sociální nevědomí' v rámci perspektivy skupinové analýzy, díl druhý přináší příklady z různých kultur, zejména na základě studia traumat a ústředních mýtů. Přináší tři studie o smyslu tří mýtu: o obětování Izáka, o stavbě babylonské věže a rozbor tradičních příběhů druzské komunity z hlediska jejího sociálního nevědomí. Dále autoři popisují a rozebírají základové matrice různých kultur. Zabývají se zkoumáním druhé a třetí generace dětí nacistických rodičů, zkoumáním vlivu dvou totalitních režimů na lidskou autonomii v Československu a dále studiem sociálního nevědomí v Japonsku, tradicí sebeobětování. Vliv hladomoru v Irsku je zkoumán v kontextu celé základové matrix. Poslední kapitola analyzuje základovou matrix mnohonárodnostní Brazílie jakožto 'pozemského ráje'.


Sociální nevědomí I. díl

ed. Earl Hopper a Haim Weinberg

Rok vydání: 2015

Počet stran: 256

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Kniha SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ přináší texty autorů z celého světa. Erudovaní psychoterapeuti, skupinoví analytici, vysvětlují skryté motivace a síly, které dávají do pohybu malé lidské skupiny i velké společnosti. Podobně jako psychoanalýza může poskytovat objasnění motivací a inspiraci k lepšímu rozhodování v životě jedinců, analýza nevědomí sociálního může pomoci lidským celkům k prohlédnutí a sebezáchově. Je to kniha velmi užitečná zejména v době nových pohybů a nebezpečných dění mezi národy, užitečná ale i pro porozumění toho, co se děje mezi lidmi v malé skupině. Sborník z vybraných studií mezinárodních sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg, původně vyšel v Karnac Books. Překlad v edici Irene Press vychází jakožto první kniha tohoto druhu na českém trhu a jako první ze tří dílů zamýšlených.

Rodina a trauma

Helena Klímová

Rok vydání: 2014

Počet stran: 60

Cena: 190 Kč - rozebráno

Autorka Helena Klímová, skupinová analytička a psychoanalytická psychoterapeutka, přináší svou mnohaletou zkušenost s terapií lidí poškozených válkou, koncentrákem - i břemenem v rodině. Témata jsou zřejmá z názvu kapitol: VINA, TOTALITNÍ SYSTÉMY - TRAUMATA DO RODIN, POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA, PŘENOS PŘES GENERACE, RODINA SPOLU MLUVÍ I BEZE SLOV, POSTTRAUMATICKÝ RŮST. Kniha přináší nejnovější poznatky teoretické ze zahraniční literatury, zkušenosti psychoterapie jsou rozvíjeny informacemi z oblasti sociologie, historie, religionistiky... Teorie je dokumentována četnými rozmanitými lidskými příběhy, které toto těžké téma činí srozumitelným, naléhavým a inspirujícím.


Nesvobodné asociace

Gottfried R. Bloch

Rok vydání: 2014

Počet stran: 224

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Holokaust, o němž svědčí sám pamětník - takových knih již bylo u nás vydáno mnoho: ti, kdo přežili, se často pokoušeli ze svého traumatu "vypsat". Gottfried Bloch naopak své trauma mnoho let zkoušel zapomenout. Jakožto československý Žid přežil mnohaletý pobyt v koncentráku. Zažíval jej, po léta promýšlel a nakonec popsal, po zralé mnohaleté úvaze, jakožto lékař psychiatr, roky působící v zahraničí. Kniha vyvolává úctu a obdiv, jak píše PhDr. Michael Šebek, iniciátor vydání: svědectví této knihy je objevné a zajímavé, pro čtenáře laika i profesionála.Ublíženost, pomstychtivost a kultura odpouštění

Ivan Urlić, Miriam Berger, Avi Berman

Rok vydání: 2013

Počet stran: 248

Cena: 365 Kč - rozebráno

Neuropsychiatr Ivan Urlić z Chorvatska a dva kliničtí psychologové z Izraele - Avi Berman a Miriam Berger - podávají kvalifikovaná svědectví o svých pacientech, o těch, kdo přežili těžká válečná traumata, na Balkáně, ve střední Evropě, v Izraeli. Na příbězích pacientů je zřejmé, jak i druhé pokolení překonává a zpracovává zážitky příliš obtížné pro jedince či generaci - že totiž existuje přenos traumatu přes generace. Kniha je významným dokladem práce s léčbou traumatu s pomocí psychoanalýzy a skupinové analýzy a je ve svém oboru průkopnická, mnoha zahraničními recenzemi uvítaná a chválená.

Trauma-sen-vědomí

Traumatizované skupiny-hojení-identita

Rok vydání: 2013

Počet stran: 127

Cena: 150 Kč

Výběr textů z mezinárodní mezioborové konference Prix Irene 2012.