IRENE PRESS


V případě Vašeho zájmu o publikace Irene Press prosím napište na info@prixirene.cz. Knihy je možné po předchozí domluvě vyzvednout v centru Prahy nebo zaslat poštou. Poštovné a balné je 75 Kč. Platba probíhá předem na č.ú.: 107-6468780257/0100.


Pravdivost a její potlačování

ed. Helena Klímová

Rok vydání: 2020

Počet stran: 56

                                    Cena: 150 Kč

Sborník přednášek z konference Pravdivost a její potlačování a Prix Irene 2019.

Transgenerační přenos (nejen) traumatu

ed. Marek Preiss a Daniela Vizinová

Rok vydání: 2019

Počet stran: 424

Cena: 480 Kč

Tato kniha, která představuje texty našich předních psychologů, psychiatrů, lékařů, antropologa, jazykovědce a přírodovědce, je originálním dílem, které nemá v české odborné literatuře o mezigeneračním předávání lidské bolesti a traumatu obdoby. Je to průkopnická publikace, která spojuje různorodé pohledy na teoreticky i prakticky závažný problém, jak ukončit nevědomé, zpravidla psychické, ale někdy i biologické předávání utrpení předků do života jejich potomků a jak toto předávání zbavit osudovosti a dát mu pozitivní osobní a kolektivní smysl. O "tichém" předávání kulturního a psychického dědictví předchozích generací snad nikdo nepochybuje, přesto o jeho průběhu a zákonitostech víme stále poměrně málo. Čtenáři se dostává do rukou cenná, shrnující práce, která ho může inspirovat k hlubšímu zájmu o toto eticky a psychologicky velmi aktuální téma. 

O čem se nemluví

Helen Epstein

Rok vydání: 2018

Počet stran: 176

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Memoáry americké novinářky a spisovatelky Helen Epstein odhalují intimní tajemství v kontextu dramatické českožidovské minulosti rodičů a amerických poměrů. Hledání tajemství, které autorka tuší, že se odehrálo v jejím dětství a ovlivnilo ji na celý život. Autobiografie "O čem se nemluví" je třetím dílem Helen Epstein o mezigeneračním přenosu traumatu, autorka tak navazuje na "Děti Holocaustu" o životě druhé generace a na "Nalezenou minulost" o moravských kořenech své matky.

Sociální nevědomí III. díl

ed. Earl Hopper a Haim Weinberg

Rok vydání: 2018

Počet stran: 204

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Porozumění pro události dějin i pro vztahy mezi lidmi, v malé skupině i velké společnosti: nový, zajímavý pohled poskytuje mladá disciplína - skupinová analýza. Zde třetí díl úspěšné řady v českém překladu. Vhodné jako příručka i jako potěšení z chytré četby.

Dopisy z Prahy 1939 - 1941

ed. Kateřina Čapková

Rok vydání: 2017

Počet stran: 200

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Tato kniha je unikátním souborem rodinných dopisů, který obsahuje dosud nepublikované podrobnosti o postupujícím holokaustu. Dopisy představují reportážní popis každodennosti ještě před deportací, jsou psány jazykem intimity, rodinné lásky a naděje. Předlohu knihy uspořádaly Raya Czerner Schapiro a Helga Czerner Weinberg, české vydání zpracovala historička Kateřina Čapková.

Svítání

Elie Wiesel

Rok vydání: 2017

Počet stran: 80

Cena: 190 Kč

Smí člověk zabít druhého? Tuto strašlivou otázku řeší autor Elie Wiesel v novele na příběhu mladého muže. Protagonista se nedávno vrátil z koncentračního tábora, kde byla zničena celá jeho rodina, jeho vesnice a také jeho důvěra v lidskost. Ocitá se nyní v zemi, kde před staletími žili předkové jeho rodiny. V zápase o tuto zemi dostane úkol - zabít člověka. Jak se s tímto hrozným zadáním má vyrovnat? Novela vychází s doslovem Robiho Friedmana, izraelského klinického psychologa, skupinového analytika.

Podle článku 29 Hlava II

Helena Klímová

Rok vydání: 2017


Počet stran: 180

                                      Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)


Příběhy statečných lidí, kteří se stavěli proti totalitě. Autorka Helena Klímová v knize představuje portréty svých uvězněných přátel - mezi nimi Rudolf Battěk, Sváťa Karásek, Jiří Muller, Jiří Lederer, Otka Bednářová, Jiřina Šiklová i další - psala autorka jako součást zápasu za jejich svobodu. Příběhy doprovází korespondence s představiteli normalizace. Knihu uvádějí předmluvy od Petra Pitharta a Radka Schovánka. V krátké době vychází ve druhém vydání, s doslovem Miloše Rejchrta.

Občanský růst na vlastní kůži

aneb 25 let od založení NNO Tolerance

uspořádala Marie Marková

Rok vydání: 2017

Počet stran: 164

                                      Cena: rozebrané

Publikace vydaná u příležitosti 25 let od založení nadace Tolerance, 20 let existence nejstarší a stále trvající psychoterapeutické skupiny pro generace po Holocaustu a 15 let udílení ceny Prix Irene. Skrze rozhovory se čtyřmi představiteli Nadace Tolerance představuje pohled jak na vznik organizací (Tolerance a občanská společnost, Rafael Institut a spolek Irene), tak na jejich proměnu i výhledy a úkoly směřující do let budoucích.

Sociální nevědomí II. díl

ed. Earl Hopper a Haim Weinberg

Rok vydání: 2016

Počet stran: 126

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Zatímco díl první především definuje pojem 'sociální nevědomí' v rámci perspektivy skupinové analýzy, díl druhý přináší příklady z různých kultur, zejména na základě studia traumat a ústředních mýtů. Přináší tři studie o smyslu tří mýtu: o obětování Izáka, o stavbě babylonské věže a rozbor tradičních příběhů druzské komunity z hlediska jejího sociálního nevědomí. Dále autoři popisují a rozebírají základové matrice různých kultur. Zabývají se zkoumáním druhé a třetí generace dětí nacistických rodičů, zkoumáním vlivu dvou totalitních režimů na lidskou autonomii v Československu a dále studiem sociálního nevědomí v Japonsku, tradicí sebeobětování. Vliv hladomoru v Irsku je zkoumán v kontextu celé základové matrix. Poslední kapitola analyzuje základovou matrix mnohonárodnostní Brazílie jakožto 'pozemského ráje'.

Sociální nevědomí  I. díl

ed. Earl Hopper a Haim Weinberg

Rok vydání: 2015

Počet stran: 256

                                      Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Kniha SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ přináší texty autorů z celého světa. Erudovaní psychoterapeuti, skupinoví analytici, vysvětlují skryté motivace a síly, které dávají do pohybu malé lidské skupiny i velké společnosti. Podobně jako psychoanalýza může poskytovat objasnění motivací a inspiraci k lepšímu rozhodování v životě jedinců, analýza nevědomí sociálního může pomoci lidským celkům k prohlédnutí a sebezáchově. Je to kniha velmi užitečná zejména v době nových pohybů a nebezpečných dění mezi národy, užitečná ale i pro porozumění toho, co se děje mezi lidmi v malé skupině. Sborník z vybraných studií mezinárodních sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg, původně vyšel v Karnac Books. Překlad v edici Irene Press vychází jakožto první kniha tohoto druhu na českém trhu a jako první ze tří dílů zamýšlených.

Rodina a trauma

Helena Klímová

Rok vydání: 2014

Počet stran: 60

Cena: 190 Kč 

Autorka Helena Klímová, skupinová analytička a psychoanalytická psychoterapeutka, přináší svou mnohaletou zkušenost s terapií lidí poškozených válkou, koncentrákem - i břemenem v rodině. Témata jsou zřejmá z názvu kapitol: VINA, TOTALITNÍ SYSTÉMY - TRAUMATA DO RODIN, POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA, PŘENOS PŘES GENERACE, RODINA SPOLU MLUVÍ I BEZE SLOV, POSTTRAUMATICKÝ RŮST. Kniha přináší nejnovější poznatky teoretické ze zahraniční literatury, zkušenosti psychoterapie jsou rozvíjeny informacemi z oblasti sociologie, historie, religionistiky... Teorie je dokumentována četnými rozmanitými lidskými příběhy, které toto těžké téma činí srozumitelným, naléhavým a inspirujícím.

Nesvobodné asociace

Gottfried R. Bloch

Rok vydání: 2014

Počet stran: 224

Cena: 330 Kč (běžná cena 365 Kč)

Holokaust, o němž svědčí sám pamětník - takových knih již bylo u nás vydáno mnoho: ti, kdo přežili, se často pokoušeli ze svého traumatu "vypsat". Gottfried Bloch naopak své trauma mnoho let zkoušel zapomenout. Jakožto československý Žid přežil mnohaletý pobyt v koncentráku. Zažíval jej, po léta promýšlel a nakonec popsal, po zralé mnohaleté úvaze, jakožto lékař psychiatr, roky působící v zahraničí. Kniha vyvolává úctu a obdiv, jak píše PhDr. Michael Šebek, iniciátor vydání: svědectví této knihy je objevné a zajímavé, pro čtenáře laika i profesionála.


Ublíženost, pomstychtivost a kultura odpouštění

Ivan Urlić, Miriam Berger, Avi Berman

Rok vydání: 2013

                                         Počet stran: 248

                                         Cena: 365 Kč - rozebráno

Neuropsychiatr Ivan Urlić z Chorvatska a dva kliničtí psychologové z Izraele - Avi Berman a Miriam Berger - podávají kvalifikovaná svědectví o svých pacientech, o těch, kdo přežili těžká válečná traumata, na Balkáně, ve střední Evropě, v Izraeli. Na příbězích pacientů je zřejmé, jak i druhé pokolení překonává a zpracovává zážitky příliš obtížné pro jedince či generaci - že totiž existuje přenos traumatu přes generace. Kniha je významným dokladem práce s léčbou traumatu s pomocí psychoanalýzy a skupinové analýzy a je ve svém oboru průkopnická, mnoha zahraničními recenzemi uvítaná a chválená.

Trauma-sen-vědomí

Traumatizované skupiny-hojení-identita

Rok vydání: 2013

Počet stran: 127

Cena: 150 Kč

Výběr textů z mezinárodní mezioborové konference Prix Irene 2012.