Jana Hradilková a spol.: Babičky bez hranic a zpěvné uskupení Těsto

04.06.2023

Milí přátelé, srdečně vás zveme na červnové setkání v rámci kontinuálního vzdělávání, které pro vás zajišťuje spolek Irene ve spolupráci s Rafael Institutem. Přijďte se inspirovat a potěšit tím, co pro vás připravila Jana Hradilková, skupina "Babičky bez hranic" a hudební uskupení "Těsto" dne 11. 6. 2023 v 18.00. Uvítáme vás jako vždy v prostorách Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, Praha 1, Maiselova 15, 3. patro. Vstupné je 100,- Kč.

Babičky povědí o tématech, které je zajímají a o důvodech, které je motivují k aktivitám i mimo rodinu. Jak babičky vidí dospívání svých dětí v porovnání s dospíváním společností? Překračujeme stereotypy ve vnímání role starších lidí ve společnosti? Babičky jsou zvědavé na vaše otázky.

Debata bude proložena ukázkami písní z dílny Těsta. Po každé písni, lokalizované do kraje svého vzniku, bude otevřen prostor pro společnou reflexi jejího rázu a obsahu. Zájemci z auditoria budou mít i možnost si konkrétní píseň vyžádat a naučit se ji.

Babičky bez hranic vznikly na jaře r. 2020. Je to komunikační a akční platforma žen, které staví hodnotu lidského života jako prioritu při řešení konfliktů mezi lidskými skupinami. Babičky se snaží prosazovat názor, že pozornost vůči obětem konfliktů musí být nedílnou součástí politických řešení, stejně tak jako respekt vůči té části společnosti, která je schopná a ochotná těmto obětem pomáhat. Absenci, přehlížení či dokonce potlačování citlivosti, respektu a dobré vůle pokládají Babičky za nebezpečný jev, který ohrožuje existenci každého národa i společnosti.

Babičky nezachraňují svět ale "dělají vlny". Rozmlouvají o bezvýchodných situacích jinde a hledají srozumitelný jazyk k projevení svého názoru. Ten formulují do stručných dopisů, které posílají dál. Od r. 2020, kdy tato platforma vznikla, odeslaly babičky svá vyjádření různým adresátům na mezinárodní i domácí politické scéně. Zejména od českých politiků dochází často ke smysluplné zpětné vazbě. Dokumenty většinou reagují na kritické situace v zemích, kde probíhá humanitární krize v důsledku ozbrojené agrese (Náhorní Karabach, Afghánistán, Ukrajina).

Těsto – dívčí sbor z minulého století

Různé hlasy, různé osobnosti se za pandemie sešly v r. 2020 u kuchyňského stolu ke společnému zpěvu ve chvíli, kdy byl vyhlášen zákaz sborového zpěvu. Začaly společně animovat neznámé lidové písně, posbírané a zapsané sběrateli 19.století (Sušil, Bartoš, Erben…).

Zpívají při různých příležitostech, nejraději v přírodě, či v různých rezonujících prostorách. O obsazích písní debatují a představují si, že se je podaří zase rozšířit. Společným studiem písní vyjadřují vděk a úctu jejich sběratelům, kteří se zasloužili o kulturní poklad a nevyčerpatelný zdroj poznání a radosti.