ROČNÍKY PRIX IRENE


2023

Lidská skupina v tísni - svědectví očitá

Laureát: Iva Zímová

Cena udělena za nacházení těch nejprostších hodnot, které dokáží srozumitelně spojovat lidi všeho druhu, a to prostřednictvím fotografie, za niž ručí vlastním životním postojem.


2022

Občan a mravnost dějin

Laureát: Petra Procházková

Cena udělena za mimořádné počiny v oblasti reportérské i humanitární.


2021

Lidský rozhovor s překážkami

Laureát: Mikuláš Vymětal

Cena udělena za dlouhodobou snahu o porozumění a dialog mezi skupinami různých a za obětavou pomoc potřebným a vyloučeným.

2020

Lidská práva na vlastní kůži

Laureát: Anna Šabatová

Cena udělena za celoživotní úsilí při naplňování spravedlnosti, sociální empatie a důstojnosti člověka ve společnosti.2019

Pravdivost a její potlačování

Laureát: Pavla Holcová

Cena udělena za odvahu a touhu po pravdivosti.


2018

Osudy velkých lidských skupin

Laureát:  Lukáš Přibyl

Cena udělena za vytvoření filmů o zapomenutých transportech z doby Holokaustu, to jest za usmíření milionů zavražděných duší.

2017

Občanský růst na vlastní kůži

Laureát: Goranka Oljača

Cena udělena za celoživotní propojování kultur prostřednictvím radiových vln v Sarajevu i v Praze.                                             


2016

.

Laureát: Earl Hopper

Cena udělena za účinné a inteligentní porozumění mezi různými lidskými skupinami.


2016

.

Laureát: Jiří Brady - mimořádné udělení

Cena udělena s respektem k celoživotní statečnosti a za pomoc bližním v těžkých chvílích; za to, jak pečuje o pronásledované po celém světě a za to, že vytrvale podává svědectví o všem podstatném.

2015

Trauma a hudba

Laureát: Marwan Alsolaiman

Cena udělena za jeho otevřený a vstřícný vztah ke všem lidem bez rozdílu, vyjadřovaný hudbou a humorem.2014

Trauma a domov

Laureát: Milan Pospíšil

Cena udělena za citlivé vnímání problémů různých menšin a za účinnou podporu přátelského přijetí odlišných, to vše skromně a skrytě.

2012

Trauma - sen - vědomí

Laureát: Uyen Pham Huu

Cena udělena za schopnost formulovat univerzální humanistické hodnoty na vysoké filosofické úrovni a v případě potřeby podnikat konkrétní kroky na záchranu lidských osudů a životů a tím vším vytváří spojnici mezi našimi občanskými společnostmi.

2011

Trauma a zodpovědnost

Laureát: Kristýna Vlachová

Cena udělena za upozorňování na problémy, které ostatní spoluobčané vytěsňují do nevědomí.


2010

Trauma a víra

Laureát: Věra Lukášová

Cena udělena za víceleté působivé propojování Bible, hudby, výtvarna, evangelíků, katolíků, židů i neznabohů.

2009

Trauma a svědomí

Laureát: Václav Trojan

Cena udělena za soukromou a skrytou péči o nespravedlivě postižené lidské skupiny i jedince.

2008

Trauma a historie

Laureát: Rudolf Battěk

Cena udělena za schopnost i v kriminále tvořit mír v duši a mezi lidskými skupinami.


2007

Trauma a identita

Laureát: Karel Holomek

Cena udělena za péči o disidenty za bolševika a za péči o Romy po sametu.

2006

Trauma a řád

Laureát: Milena Šimsová

Cena udělena za celoživotní spojování opravdovosti občanské, duchovní a přátelské: za badatelské dílo historické i za spoluúčast při tvorbě historie příkladné.

2005

.

Laureát: Igor Blaževič

Cena udělena za propojování lidí z celého světa skrze filmový festival s tématem lidských práv.


2004

Laureát: Jana Křišťanka Hradílková

Cena udělena za zorganizování české pomoci ohroženým dětem a rodinám v Čečně a v Afganistanu.

2003

Laureát: Kumar Vishwanathan

Cena udělena za pomoc při soužití Romů a ostatních občanů.

.