PŘEDNÁŠKY

Nedělní přednášky pořádáme společně s RAFAEL INSTITUTEM již od roku 2006. Základním smyslem přednášek je rozvinout otevřenou a bezpečnou diskuzi o tématech traumatu, mezilidské komunikaci a konfliktech mezi lidmi i různými skupinami, ať již etnickými či kulturními.

V rámci projektu chceme poukázat na aktuální problémy a šířit informace o možnostech jejich řešení, čímž bychom rádi přispěli nejen k jejich odstranění, ale především prevenci.

Všechny přednášky a diskuze jsou určeny nejen profesionálům pomáhajících profesí (lékařům, sestrám, psychoterapeutům, sociálním pracovníkům...), ale také odborníkům z jiných profesí (pedagogům, novinářům, etnologům, sociologům...), politikům a v neposlední řadě lidem z řad široké laické veřejnosti.


Přednášky zajišťují: PhDr. Martina Krynská a Mgr. Václav Trojan

Místo konání: Oddělení pro vzdělávání a kulturu (Židovské muzeum), Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Kdy: každou druhou neděli v měsíci od 18.00 (s výjimkou prázdnin)