.


SPOLEK IRENE


  • nese jméno, jehož význam (česky, řecky a hebrejsky) znamená MÍR=IRENE=ŠALOM
  • byl pojmenován na památku Irene Bloomfield, podobně jako jednotlivé činnosti spolku - PRIX IRENE a IRENE PRESS
  • smyslem SPOLKU IRENE je podporovat tvorbu míru mezi lidskými skupinami včetně skupin generačních, pomáhat porozumět pokolením po traumatu zejména po Holokaustu - a to vše v oblasti praxe i podporou studia
  • SPOLEK IRENE uděluje výroční cenu Prix IRENE, vydává publikace v edici IRENE press, organizuje konference, přednášky a různá setkávání
  • členy spolku jsou někteří z žáků Irene Bloomfield, dále laureáti ceny, každý rok přibývající, a dále důvěryhodní občané, kteří se rádi podílejí na práci
  • SPOLEK IRENE patří mezi neziskové organizace, jeho dílčími zdroji jsou prodej vydávaných publikací a pořádání výročních konferencí
  • činnosti spolku mohou pomáhat sponzorské dary, jsou přijímány s vděčností

Historie vzniku a rozvoje společenství

Na počátku byla CHARTA 77, po ukončení její činnosti jsme mnozí z nás signatářů cítili potřebu pokračovat v podpoře jejích hodnot v nové organizaci. V roce 1992 jsme proto založili (Klímová a Roubalová) spolu s dalšími sympatizujícími občany spolek, který jsme pojmenovali NADACE TOLERANCE A OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Organizovali jsme koncerty proti rasismu, skupinový dialog Median, zastřešovali právní poradnu pro potřebné, dětský tábor a podobné aktivity. Později jsme s respektem zastřešovali také projekt Ondřeje Cakla proti neonacismu MONITORING.

Naším záměrem bylo zejména bránit se proti rasismu, antisemitismu a xenofobii, a to činností občanskou, nenásilim, poctivostí a vynalézavostí.

Jak jsme sledovali tyto obecnější plány, uvědomili jsme si také vlastní potřeby mnohých z nás - organizátorů. Svolali jsme proto skupinu terapeutů a sociálních pracovníků, pocházejících z rodin těch, kdo přežili Holokaust. Spolupráce ve skupině lidí s podobnými osudy nám slibovala profesionální zdokonalování.

Tehdy jsme v roce 1995 pozvali na pomoc Irene Bloomfield.

Irene Bloomfield byla britská psychoterapeutka a skupinová analytička, narozena v Německu 1918, s rodiči odjela před nacistickou hrozbou, studovala ve Švédsku a v Anglii. Po celý život usilovala tvořit a posilovat porozumění mezi lidskými skupinami. Vedla psychoterapeutické skupiny sdružující lidi různých etnických původů a různých barev pleti, poskytovala psychoterapii uprchlíkům, obětem násilí, vězňům a také personálu věznic - a také těm kdo přežili Holokaust. Vedla výcviky v psychoterapii společné pro rabíny a duchovní různých církví, spoluzaložila a vedla mezinárodní Asociaci pastorální péče a poradenství. Přednášela, publikovala psychoterapeutické studie. Také interpretovala z hlediska psychoanalýzy některé texty biblické.

Od půle devadesátých let Irene na naše pozvání pravidelně navštěvovala Prahu: vedla (spolu s Gaby Glassman) workshopy pro psychoterapeuty, kteří se v rámci projektu RODINY PO HOLOCAUSTU zabývají terapií traumatu Holokaustu. Projekt tehdy vznikl v rámci sdružení TOLERANCE A OBČANSKÁ SPOLEČNOST.

Irene Bloomfield zemřela v roce 2001 uprostřed práce. V Praze zanechala výbornou stopu: v teorii i v našich srdcích. Měla smysl pro přátelství, pro humor, pro sporty, pro radost ze života. Svou samotnou laskavou osobností probouzela v lidech naději, naplňovala představu člověka spravedlivého. Budiž vzpomínána.

V roce 2003 žáci Irene začali každoročně udílet cenu - Prix IRENE, a to takovému jedinci, kterému se daří posilovat mír mezi lidskými skupinami, jako to činila Irene. S tímto prvotním posláním - a jakožto nástupce původní TOLERANCE - vznikl VÝBOR PRO PÉČI O PRIX IRENE, později přejmenovaný na SPOLEK IRENE. Nyní, krom udělování Prix IRENE, vydává SPOLEK IRENE také knihy v edici IRENE press, organizuje konference a workshopy a podílí se na pořádání přednášek.

Terapeutický projekt RODINY PO HOLOKAUSTU byl přejmenován na RAFAEL CENTRUM, podle stejnojmenného zařízení, které Irene Bloomfield spoluzaložila v Londýně. Později, v roce 2006, vznikl RAFAEL INSTITUT, jehož posláním je poskytovat výcvik profesionálům. Byl založen pod vlastní právní identitou, zakládací listinu podepsaly Helena Klímová, Věra Roubalová a Jiřina Šiklová, jako prvního prezidenta nového institutu jsme pozvaly Martina Mahlera.

Obě samostatné organizace vzniklé z původní TOLERANCE - SPOLEK IRENE a RAFAEL INSTITUT - nyní příležitostně spolupracují, např. na pořádání přednášek.


Výbor spolku IRENE

Spolku IRENE předsedá volený výbor. Jeho členy v současné době jsou Pavel Battěk, Helena Klímová, Eva Kuželová, Judita Matyášová, Lukáš Přibyl, Jiřina Šiklová a Václav Trojan. Vítanou spoluprací se podle možností připojují další členové Spolku IRENE, zejména Jana Červenková, Eliška Jírová, Helena Jírová, Martina Krynská, Irena Ryantová, Jana Slánská a další.


Za podporu či spolupráci vděčíme

Manželé Karla a Ing. Jiří Lažanští

PhDr. Luděk Vrba

MUDr. Zdeněk Zahradník

Earl Hopper

Haim Weinberg

Anna Třeštíková

Fedor Gál

Ivan Klíma

Rafael Institut

Nadační fond obětem holocaustu

Židovské muzeum v Praze

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem