Prof. Anna HOGENOVÁ: Autentický život

27.10.2021

V rámci Kontinuálního vzdělávání Vás společně s Rafael Institutem zveme na další pravidelný diskuzní podvečer, tentokrát s filozofkou Annou Hogenovou. Přednáška se koná online 14. listopadu od 18 hodin. Moderuje Eva Labusová (www.evalabusova.cz). Registrace ZDE.

Téma přednášky: Jako autentický život označujeme soulad mezi našimi niternými pocity, potřebami či vyznávanými hodnotami a vnějším světem. Usilujeme-li o autentický život, stojí v centru našeho snažení touha stát se tím, kým jsme svou nejhlubší podstatou. Autentický život, navzdory deklarované svobodě není samozřejmostí. Ať už jde o vztahy v rodině, s přáteli, na pracovišti, o náš vztah k penězům, tvořivosti, politice či spiritualitě, jejich "úspěšnost" či "neúspěšnost" vždy zrcadlí hlavně to, jaký vztah máme k sobě samým, jak jsme ukotveni a "zmocněni". Jaké jsou předpoklady, poklady a rizika autentického života?

Následná diskuse: Kromě otázek k pronesené přednášce se lze zaměřit i na prolínání vnímání autentického života ve filozofii a v psychoterapii. Nakolik se obě tyto disciplíny v popisu autentického života potkávají? Potřebují se vzájemně, aby mohly být lidem nápomocny při jeho uskutečňování?

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je česká filosofka, fenomenoložka. Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřil i Zdeněk Svěrák, poté FTVS UK a FF UK. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo, tělesnost či filosofie sportu.

Registrace na přednášku:


Za dobrovolný příspěvek v libovolné výši na účet 43-3132880277/0100 předem děkujeme.