PRIX IRENE 2021

03.09.2021

Rádi bychom Vás pozvali na letošní PRIX IRENE, která se bude konat v sobotu 23. října v prostorách Oddělení pro Vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze v Maiselově 15. Letošním laureátem bude Mikuláš Vymětal. Pozvání na konferenci, program a registraci naleznete ZDE.


.

POZVÁNÍ

PROGRAM

Vážení příznivci ušlechtilých činění všeho druhu,

laskavě přijměte pozvání na letošní konferenci Spolku IRENE. Snažili jsme se sestavit a nabídnout program, který vychází ze současných, často naléhavých potřeb; názory a řešení nabídnou bohoslovci a psychologové. A třeba i další.

Především uvítáme tohoročního laureáta: je jím Mikuláš Vymětal, evangelický farář. Mikuláše jsme plánovali uctít již v letech předchozích, letos se ten čas k naší radosti naplnil. Obdivujeme jeho opravdovost, kterak se jeho přičiněním slovo stává tělem. Doma i v zahraničí M.V. navštěvuje, organizuje, podporuje setkávání skupin znepřátelených či nekomunikujících, pomáhá k porozumění, k rozhovoru. Velice dobře naplňuje zadání naší organizace - podporovat smíření mezi lidskými skupinami. Více a lépe poví Václav Trojan.

Jako každý rok se účastní také laureáti let předchozích, aby se podělili o svůj názor, zkušenost, přání. Jejich dialogu si obzvláště ceníme a každý rok ještě o jeden stupínek více.

V odpoledním programu se nabízí tematika aktuální. Lidské skupiny různého druhu, podle profesí, podle pohlaví, podle věku...proměny, obtíže i objevy související s tím, co prožíváme v této nesnadné době přírodních nesnází, covidu, proměn v mezilidském kontaktu, v sexuálním chování, v komunikaci... Jak se cítí lidské duše - jak je slyší bohoslovci, jak psychologové? Uslyšíme a budeme se dále ptát. Můžeme se i hádat.

Náměty a diskuse potom pokračují a rozvíjejí se při dialogu ve velké skupině všech účastníků.

Plánujeme naše setkání, podle mnohaleté tradice, v přednáškovém sále ŽM Maiselova 15. Pouze v případě nezbytí (tísněni covidem) bychom se uchýlili na onlajn. O všem včas všechny Vás zpravíme. Organizace tím trochu zkomplikována, ale zvládneme s Vaší pomoci: prosíme, přihlaste se včas.

Těšíme se!


9:00 -  9:30    uvítání, laudatio - Václav Trojan

9:30 - 10:00    řeč laureátova - Mikuláš Vymětal

10:00 - 10:30  přípitek, pauza, nástup laureátů z předchozích let

10:30 - 12:00  dialog laureátů dosavadních, moderuje V. Roubalová

12:00 - 13:00  pauza

13:00 - 14:30  přednášky s diskusí - Mikuláš Vymětal a Miloš Rejchrt

14:30 - 15:00  pauza

15:00 - 16:30  přednášky s diskusí - Jiří Drahota a Pavel Pařízek

16:30 - 17:00  pauza

17:00 - 18:30  large group - Michael Šebek a Helena Klímová.

PODĚKOVÁNÍ

Udělení ceny podpořili paní Karla a pan Ing. Jiří Lažanští, tímto jim upřímně děkujeme!

Za Spolek IRENE

Pavel Battěk, Eliška Jírová, Helena Klímová, Eva Kuželová, Martina Krynská, Věra Roubalová, Václav Trojan (předseda)


.

REGISTRACE

.

VSTUPNÉ


Vstupné na celodenní program stojí do 17. 10.:

900 Kč (pro studenty a důchodce 700 Kč)

Vstupné na celodenní program stojí od 18. 10. a na místě:

1200 Kč (pro studenty a důchodce 900 Kč)


Platbu zašlete na číslo účtu: 43-3132880277/0100.

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "Prix Irene 2021" a Vaše celé jméno.