Lidská práva na vlastní kůži - Prix Irene


Datum a místo konání


14. listopadu 2020

Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM

Maiselova 15, Praha 1


Konferenční poplatky

do 30. září 900 Kč plná cena, 700 Kč snížená cena*

do 31. října 1200 Kč plná cena, 1000 Kč snížená cena*

do 14. listopadu včetně 1500 Kč plná cena, 1200 Kč snížená cena*

*studenti a důchodci

Číslo účtu: 43-3132880277/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše celé jméno a "konferenční poplatek"

Program


08:30 - 08:45 uvítání, zahájení - Václav Trojan

08:45 - 10:00 přednášky s diskusí, moderuje Václav Trojan

Jana Hradílková: Laudatio na laureátku 2020

Anna Šabatová: Koncepce lidských práv a moje zkušenost s péčí o ně

10:15 - 12:00 moderuje Věra Roubalová, předání Prix Irene, přípitek,

dialog laureátů, téma: Moje identita a její osud

13:00 - 14:30 přednášky s diskusí, moderuje Helena Klímová

Dana Janotová: Práva dítěte - historie a současnost

L. Trapková, V. Chvála: Právo dítěte na oba rodiče - dilemata rodičů i dětí

15:00 - 16:30 přednášky s diskusí, moderuje Michael Šebek

Jiří Pehe: Tradice angloamerická

Pavel Rychetský: Lidská práva a svobody ve vzájemné konkurenci

17:00 - 18:30 large group, moderují: Helena Klímová, Michael Šebek

18:30 závěr, poděkování: Václav Trojan


Registrace na konferenci

Registrace je dokončena po připsání konferenčního poplatku na účet spolku IRENE.