PRAGUE TALKING – Apokalypsa a setrvalost naděje

09.06.2022

Milí přátelé, vážení kolegové, přijměte prosím naše pozvání k účasti na konferenci PRAGUE TALKING - Apokalypsa a setrvalost naděje, která se uskuteční po zoomu v sobotu 25. června od 14 hodin. Těšit se můžete na zahraniční přednášející - Earla Hoppera a Gerharda Wilkeho, i naše kolegy Michaela Šebka a Helenu Klímovou. Konference bude zakončena společnou large group. Program moderuje Denisa Schücková. Registrace a platba je možná ZDE. Upozornění: konference proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení.


Věříme, že přijmete vlídně pozvánku na jednodenní konferenci: na možnost vyslovit, diskutovat, pochopit palčivé téma přítomnosti.

Jsme ve válce!

Stovky, tisíce Ukrajinek - v jedné ruce dítě, v druhé zavazadélko - stály, čekaly dnem i nocí na hranicích. Některé z nich nyní s námi sdílejí naše domovy jako pozvaní hosté. Každý den v televizi sledujeme ničení jejich domovů, jejich měst a vesnic, jejich vlasti - a také smrt mnoha nevinných občanů.

Mnoho z nás takovou věc takto pozoruje zblízka prvně v životě, nicméně někteří ještě pamatujeme druhou světovou a mnozí pamatujeme léto 1968, kdy sovětské tanky napadly naši vlast - Československo. Byla to ta stejná surovost opírající se o lživá slova, o falešné svědectví. A byl to tentýž agresor.

Ale Ukrajinci se agresorovi nepodvolují, postavili se mu a bojují, umírají pro svoji zemi a pro svoji důstojnost. Jednají způsobem, který by si mnozí Češi v průběhu dějin rádi byli zvolili také. Možná cítíme, jakoby Ukrajinci činili něco za nás...

Češi nyní posílají Ukrajině hmotnou pomoc, lidé u nás sebrali značnou podporu finanční, náš předseda vlády jako první přijel na státní návštěvu svého ukrajinského kolegu podpořit... snažíme se, jak to jde.

Žijeme v době proměny dějin. Tato doba volá po novém rozboru skutečnosti, po novém sebepoznávání. I po testování agresora: co je to za sílu, která dokáže proměnit poklidně žijícího venkovana v někoho, kdo vraždí a pohlavně zneužije i děti? Jak se může stát, že velká skupina podlehne kolektivnímu falešnému self?

Odehrávají se mnohé diskuse, terapeuti, skupinoví analytici, psychologové, profesionálové humanitních věd z celého světa se shromažďují po zoomu, aby vyjádřili podporu svým kolegům, které postihla válka, aby zkoumali skutečnost. Mnozí z nás si přejeme porozumět situaci lépe, uplatnit zkušenost skupinové analýzy.

Rozhodli jsme se tedy pokusit.

Za pořádající českou stranu Vás upřímně zvou

Denisa Schücková, Helena Klímová, Michael Šebek.


LECTURERS:

Earl Hopper- psychoanalyst, group analyst and organisational consultant in private practice in London. He is a Fellow of the British Psychoanalytical Society, an Honorary Member of the Institute of Group Analysis, an Honorary Member of the Group Analytic Society International and a Distinguished Fellow of the American Group Psychotherapy Association. A former President of the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), and a former Chairman of the Association of Independent Psychoanalysts of the British Psychoanalytical Society. He is the author and editor of many books and articles in psychoanalysis, sociology and group analysis. He is the Editor of The New International Library of Group Analysis for Routledge.

Helena Klímová - psychotherapist in private practice, group analyst and publicist. She specializes in transgenerational transmission (not only of trauma) and studies large groups. Author of several articles and books. Co-founder of the Czech Society for Psychonalytic Psychotherapy, as well as IGA Prague, the Rafael Institute and the IRENE Society. She is an Honorary Member of the Group Analytic Society London.


Denisa Schücková - clinical psychologist and licensed psychotherapist. She is the member of the group section and a training group analyst, delegate to EGATIN, and a candidate of the individual section of the Czech Society for Psychoanalytic Psychotherapy. She runs her private clinical practice in Prague with focus on therapy in group and individual settings.

Michael Šebek - training and supervising analyst of the Czech Psychoanalytical Society (IPA), a former President twice elected, a former director of the Psychoanalytic Institute of the Czech Psychoanalytical Society, the former member of the international board of the journal Psychoanalytic Inquiry (1993-2010). The secretary for Europe of the IPA President D.Widlocher - in years 2000-2002. The Erikson Scholar of the Erikson Institute of the Austen Riggs Centre in Stockbridge, MA., in 1999. Since 1995 training activities for the Han Groen Prakken Training Institute for Eastern Europe. 2013-2017: a member of the Sponsoring Committee of the IPA for the Moscow Group of Psychoanalysts. Since 2017 a member of the Liaison committee for the Moscow Group of Psychoanalysts. Since 2016 a moderator in the CCM (Comparative Clinical Method, David Tucket). Since 2018 - a member of the Exchange Visiting Program (EVP) focused on Eitingon trainings in Europe. Papers on totalitarian mind, totalitarian object, familiar objects, death drive, psychoanalytical work under dangerous social conditions, post-totalitarian personality, anal-sadistic features of totalitarian society, and other topics.

Gerhard Wilke - studied Social Anthropology and Sociology at the King's College, Cambridge. He obtained a Diploma in Further and Higher Education from the London University. Gerhard was awarded an Honorary Fellowship from The Royal Academy of General Practice (medicine) in London and an Honorary Fellowship from the I.A.G.P. He is a group training analyst in Germany and he has written several books and many papers on large groups, organizational work and trans-generational phenomena in a post-war society.

Václav Trojan - information technology specialist in the Syntea Software group, member of the Czech Helsinki Committee, occasional actor in the Balbin Poetry Theatre, and the IRENE Society president since 2020.