David Maxa - Vliv šoa na židovskou identitu očima rabína

24.04.2022

Milí přátelé, srdečně vás zveme na přednášku rabína Davida Maxy "Vliv šoa na židovskou identitu očima rabína", která se koná v rámci kontinuálního vzdělávání v neděli 8. května 2022 v 18.00 v prostorách Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM v Maiselově 15, 3. patro. Přednášky pořádá spolek IRENE ve spolupráci s Rafael Institutem.

Během šoa byly zavražděny a vězněny miliony židovských mužů žen a děti, přičemž mnozí z nás jsou jejich potomky. Jak se toto utrpení promítlo do židovské tradice? Jak rabíni odpovídají na otázku, kde byl tehdy Bůh? Proměnilo šoa vnímání židovské identity? Je možné nalézt cestu zpět k židovské tradici navzdory rodinnému traumatu? Musí se člověk bát přijít do synagogy, když je rodinné trauma šoa to jediné, s čím má zkušenost? Záleží na tom, jestli má člověk židovskou maminku nebo židovského tatínka? Jak se na tyto věci dívá progresivní (reformní) judaismus?

Rabín David Maxa vyrůstal v rodině přeživšího šoa. Po studiu religionistiky a judaistiky na Univerzitě Karlově v Praze zahájil studia na rabínském semináři Abraham Geiger College na Univerzitě v Postupimi. Jeden rok strávil na Konzervativní ješivě a dalších rabínských školách v Jeruzalémě. Na jaře roku 2020 obhájil diplomovou práci na téma Role Boha v příběhu Kaina a Ábela a byl následně ordinován na rabína. Od roku 2020 působí v progresivní židovské komunitě Ec chajim v Praze a Federaci židovských obcí v ČR, ve které je zodpovědný za oblast progresivního judaismu. Od roku 2021 je správcem Středoevropského bejt dinu, rabínského soudu s územní působností pro Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Mimo jiné se věnuje se zpřístupňování židovství lidem, kteří mají židovské předky, ale minimální zkušenost s tradicí, a angažuje se v mezináboženském dialogu, připomínání holokaustu a boji proti antisemitismu, za což mu v roce 2021 byla rektorem Univerzity Karlovy udělena Cena Miloslava Petruska. Hovoří plynně anglicky, německy a hebrejsky. Společně se svou ženou Juditou, která je též dcerou přeživšího šoa, vychovává jednoho syna.