UBLÍŽENOST, POMSTYCHTIVOST A KULTURA ODPOUŠTĚNÍ

I. Urlic, A. Berman a M. Berger

Neuropsychiatr Ivan Urlić z Chorvatska a dva kliničtí psychologové z Izraele –Avi Berman a Miriam Berger – podávají kvalifikovaná svědectví o svých pacientech, o těch, kdo přežili těžká válečná traumata, na Balkáně, ve střední Evropě, v Izraeli. Na příbězích pacientů je zřejmé, jak i druhé pokolení překonává a zpracovává zážitky příliš obtížné pro jedince či generaci – že totiž existuje přenos traumatu přes generace. Kniha je významným dokladem práce s léčbou traumatu s pomocí psychoanalýzy a skupinové analýzy a je ve svém oboru průkopnická, mnoha zahraničními recenzemi uvítaná a chválená.

Ublizenost_obalka