SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ

ed. Earl Hopper a Haim Weinberg

Kniha SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ přináší texty autorů z celého světa. Erudovaní psychoterapeuti, skupinoví analytici, vysvětlují skryté motivace a síly, které dávají do pohybu malé lidské skupiny i velké společnosti. Podobně jako psychoanalýza může poskytovat objasnění motivací a inspiraci k lepšímu rozhodování v životě jedinců, analýza nevědomí sociálního může pomoci lidským celkům k prohlédnutí a sebezáchově. Je to kniha velmi užitečná zejména v době nových pohybů a nebezpečných dění mezi národy, užitečná ale i pro porozumění toho, co se děje mezi lidmi v malé skupině. Sborník z vybraných studií mezinárodních sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg,původně vyšel v Karnac Books. Překlad v edici Irene Press vychází jakožto první kniha tohoto druhu na českém trhu a jako první ze tří dílů zamýšlených.

kniha_socialni_nevedomi_obalka