SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ II

ed. Earl Hopper a Haim Weinberg

Zatímco díl první především definuje pojem ‘sociální nevědomí’ v rámci perspektivy skupinové analýzy, díl druhý přináší příklady z různých kultur, zejména na základě studia traumat a ústředních mýtů. Přináší tři studie o smyslu tří mýtu: o obětování Izáka, o stavbě babylonské věže a rozbor tradičních příběhů druzské komunity z hlediska jejího sociálního nevědomí. Dále autoři popisují a rozebírají základové matrice různých kultur. Zabývají se zkoumáním druhé a třetí generace dětí nacistických rodičů, zkoumáním vlivu dvou totalitních režimů na lidskou autonomii v Československu a dále studiem sociálního nevědomí v Japonsku, tradicí sebeobětování. Vliv hladomoru v Irsku je zkoumán v kontextu celé základové matrix. Poslední kapitola analyzuje základovou matrix mnohonárodnostní Brazílie jakožto ‘pozemského ráje’.

socialni_nevedom_II_obalka