Prix Irene 2018

Laureát: Lukáš Přibyl – cena udělena za vytvoření filmů o zapomenutých transportech z doby Holokaustu, to jest za usmíření milionů zavražděných duší

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2017

Laureát: Goranka Oljača – cena udělena za celoživotní propojování kultur prostřednictvím radiových vln v Sarajevu i v Praze

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2016

Laureát: Earl Hopper – cena udělena za účinné a inteligentní porozumění mezi různými lidskými skupinami

Laudatio 

Pozvánka 

Mimořádné udělení: Jiří Brady – cena udělena s respektem k celoživotní statečnosti a za pomoc bližním v těžkých chvílích; za to, jak pečuje o pronásledované po celém světě a za to, že vytrvale podává svědectví o všem podstatném

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2015

TRAUMA A HUDBA

Laureát: Marwan Alsolaiman – cena udělena za jeho otevřený a vstřícný vztah ke všem lidem bez rozdílu, vyjadřovaný hudbou a humorem

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2014

TRAUMA A DOMOV

Laureát: Milan Pospíšil – cena udělena za citlivé vnímání problémů různých menšin a za účinnou podporu přátelského přijetí odlišných, to vše skromně a skrytě

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2012

TRAUMA – SEN – VĚDOMÍ: TRAUMATIZOVANÉ SKUPINY – HOJENÍ – IDENTITA

Laureát: Uyen Pham Huu – cena udělena za schopnost formulovat univerzální humanistické hodnoty na vysoké filosofické úrovni a v případě potřeby podnikat konkrétní kroky na záchranu lidských osudů a životů a tím vším vytváří spojnici mezi našimi občanskými společnostmi 

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2011

TRAUMA A ZODPOVĚDNOST

Laureát: Kristýna Vlachová – cena udělena za upozorňování na problémy, které ostatní spoluobčané vytěsňují do nevědomí 

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2010

TRAUMA A VÍRA

Laureát: Věra Lukášová – cena udělena za víceleté působivé propojování Bible, hudby, výtvarna, evangelíků, katolíků, židů i neznabohů 

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2009

TRAUMA A SVĚDOMÍ

Laureát: Václav Trojan – cena udělena za soukromou a skrytou péči o nespravedlivě postižené lidské skupiny i jedince 

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2008

TRAUMA A HISTORIE

Laureát: Rudolf Battěk – cena udělena za schopnost i v kriminále tvořit mír v duši a mezi lidskými skupinami 

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2007

TRAUMA A IDENTITA

Laureát: Karel Holomek – cena udělena za péči o disidenty za bolševika a za péči o Romy po sametu 

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2006

TRAUMA A ŘÁD

Laureát: Milena Šimsová – cena udělena za celoživotní spojování opravdovosti občanské, duchovní a přátelské: za badatelské dílo historické i za spoluúčast při tvorbě historie příkladné 

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2005

Laureát: Igor Blaževič – cena udělena za propojování lidí z celého světa skrze filmový festival s tématem lidských práv 

Laudatio

Pozvánka 

Prix Irene 2004

Laureát: Jana Hradílková – cena za za zorganizování české pomoci ohroženým dětem a rodinám v Čečně a v Afganistanu 

Laudatio 

Pozvánka 

Prix Irene 2003

Laureát: Kumar Vishwanathan – cena udělena za pomoc při soužití Romů a ostatních občanů 

Laudatio 

Pozvánka