Pozvánka Prix Irene 2007

JPGtolerance_a_obcanska_spolecnostlogo_Rafael_centrum

Vás zvou na udělení ceny a tematický seminář

2007

TRAUMA A IDENTITA

Pátek 26. října, Vzdělávací a kulturní centrum ŽM, Maiselova 15

DOPOLEDNE

8:00 – 8:45 Registrace: ELIŠKA JÍROVÁ, GABRIELA DYMEŠOVÁ. Protihodnotou za

příspěvek na režii možno získat překlady angl. přednášek a další podklady

8:45 – 9:00 Uvítání HELENA KLÍMOVÁ, dále moderuje MAREK PREISS

9:00 – 9:45 GABY GLASSMAN (GB): KDYŽ NE JÁ – KDO JINÝ BUDE PRO MNE?

přednáška + diskuse

9:45-10:30 ORIT NUTTMAN SHWARTZ (Izrael): ZVLÁDÁNÍ TRAUMATICKÝCH

UDÁLOSTÍ-SETRVALÉ OHROŽENÍ JEDINCŮ, KOMUNIT, ORGANIZACÍ

přednáška + diskuse

PAUZA Káva, čaj, poté moderuje JANA VOHRYZKOVÁ

10:50-11:35 JANA HORVÁTHOVÁ: IDENTITA JAKO JEDNO Z ROMSKÝCH TRAUMAT- předn. + diskuse

11:35-12:20 FEDOR GÁL: LIDÉ, KTEŘÍ MAJÍ JISTOTU O SVÉ IDENTITĚ, JSOU PODEZŘELÍ – teze + diskuse

POLEDNE

Přítomní jsou zváni na etnopokrm ze společné mísy na místě, hostitelka VĚRA ROUBALOVÁ

ODPOLEDNE

Moderuje JIŘINA ŠIKLOVÁ

13:30-14:00 MARTIN ŠIMEČKA – LAUDATIO

14:00-14:15 Předání PRIX IRENE 2007

14:15-14:45 ING. KAREL HOLOMEK – ŘEČ LAUREÁTA + přípitek

PAUZA Káva, čaj, poté moderuje VĚRA ROUBALOVÁ

15:05-16:40 Panel Prix Irene 2003-2007 + diskuse publika: ONDŘEJ CAKL, KUMAR VISHWANATHAN, JANA HRADÍLKOVÁ, IGOR BLAŽEVIĆ, MILENA ŠIMSOVÁ, KAREL HOLOMEK

ZÁVĚR

16:40-16:45 Poděkování – HELENA KLÍMOVÁ

SPONZORSKÝ DAR VE PROSPĚCH PRIX IRENE MOŽNO POSKYTNOUT

na konto PRIX IRENE: 51-1484050227/0100 anebo v hotovosti na místě

DÁRCŮM DĚKUJÍ DOBROVOLNÍCI – VÝBOR PRO PÉČI O PRIX IRENE