Pozvánka Prix Irene 2005

irene_prix_logo

2005

Tolerance a občanská společnost si Vás dovoluje pozvat na udílení ceny Prix Irene

Pátek 9. září

od 8.00 do 18.30 hod.

Kulturní centrum Židovského muzea Praha 1, Maiselova 15

DOPOLEDNÍ PROGRAM

08:00 – 08:30 registrace

08:30 – 08:45 uvítání, zahájení

08:45 – 09:45 Gaby Glassman (GB)

REFLECTIONS ON RELIGIOUS PREJUDICE

Jana Švehlová (USA)

THE ENEMY´S DAUGHTER

– psychologický efekt stalinismu na děti politických vězňů

09:45 – 10:00 diskuse

10:00 – 10:15 čajová pauza

10:15 – 10:45 Felix de Mendelssohn (Austria)

SHAME, PRIDE AND DIGNITY

– awareness of the Self and Others in the Context of Transgenerational Trauma

10:45 – 11:00 diskuse

11:00 – 12:00 Martin Mahler

MŮŽE SE LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ ZBLÁZNIT?

– aktuální téma očima psychoanalýzy

Helena Klímová

TRAUMA – ZDROJ VŠENÁPRAVY?

12:00 – 12:30 diskuse a závěr dopolední části

12:30 – 14:00 polední pauza

ODPOLEDNÍ PROGRAM

14:00 – 14:45 Ondřej Cakl

IKDYŽ STRACH ZVÍTĚZÍ, NESMÍME SE STÁT JEHO OTROKY

Klára Kalibová

TRAGÉDIE LIDSTVA SE OPAKUJÍ, INTERVAL MEZI NIMI JE V NAŠICH RUKOU!

14:45 – 15:00 diskuse

15:00 – 15:45 Kumar Vishwanathan (Prix Irene 2003)

STÁRNUTÍ POPULACE A STÁRNUTÍ DĚTÍ

Jana Hradílková (Prix Irene 2004)

NECHCI UMŘÍT HLADY KVŮLI PRINCIPŮM A NECHCI NENÁVIDĚT

– válečná zkušenost žen

15:45 – 16:00 diskuse

16:00 – 16:30 Věra Roubalová, František Kostlán / Laudatio /

Igor Blažević

PŘÍCHOZÍ – LIDSKOST, VYTRVALOST, VZÁJEMNOST

16:30 – 17:00 Igor Blažević (Člověk v tísni, festival „Jeden svět“, Prix Irene 2005)

ROZLIČNÁ ODPOVĚĎ NA TRAUMA PODLE RŮZNOSTI KULTUR

17:00 – 17:15 diskuse

17:15 – 17:45 předání Prix Irene

17:45 – 18:30 přípitek, volná diskuse, rozloučení

Překlad do češtiny zajištěn.

Dobrovolné příspěvky na konto jsou vítány. Číslo konta Prix Irene – 511484050227/0100

JPGtolerance_a_obcanska_spolecnost logo_Rafael_centrum