Pozvánka Prix Irene 2004

logo tolerance_a_obcanska_spolecnost3

psychoterapeutický projekt Rafael centrum pod záštitou o.s.Tolerance a občanská společnost si Vás dovoluje pozvat na udílení ceny Irene Prix za rok 2004

Předání ceny doprovázené jednodenním seminářem proběhne v pátek 10. září 2004 v sále

Vzdělávacího a kulturního centra ŽM, Praha 1, Maiselova ul. č. 15.

PRIX IRENE – cena, každoročně udělována jedinci za účinný a originální přínos k tvorbě míru mezi lidskými skupinami. Tímto oceněním se hlásíme k životnímu dílu britské psychoanalytičky IRENE BLOOMFIELD, která i v Praze vychovala skupinu svých žáků sdružených v projektu RAFAEL CENTRUM.

PROGRAM:

8:30-9:00 – registrace, možnost získat podklady v češtině i angličtině +/

9:00-10:30 – Rabbi Professor Jonathan Magonet (ředitel Centra pro židovské vzdělávání,

Leo Baeck College, London) Třináct kroků k míru

10:30-11:00 – pauza, náhled do podkladů, občerstvení

11:00-12:30 – příspěvky s diskusemi: TRAUMA A OSOBNOST

PhDr. Martin Mahler – Osud rodinné soudržnosti:jeden příběh

PhDr. Marek Preiss – Změny osobnosti po traumatické události: od Bosny dále

MUDr. Hana Papežová – Trauma a PPP

Mgr. Helena Klímová – Matky a dcery:trauma a intimita

12:30-14:00 – pauza na oběd

14:00-15:00 – Gaby Glassman, GB (psychoterapeutka) – Pracujeme na zlepšování vztahů

15:00-15:15 – pauza

15:15-16:45 – příspěvky s diskusemi: TRAUMA, LÉČBA, PREVENCE

Ondřej Cakl – Elektronická media jako nástroj budoucí propagandy

Ing. Věra Roubalová – Zúročení našich zkušeností při práci s uprchlíky

MUDr. Elena Turnovská – Azylový dům pro děti:příležitost k toleranci

PhDr. Zuzana Peterová – Proč i dnes, tolik let po holocaustu, lidé vzpomínají na „svého“

rabína Federa a je jim stálou oporou?

16:45-17:00 – pauza

17:00-18:30 – předávání PRIX IRENE

Kumar Vishwanathan (laureát 2003) – Stav rok poté

PhDr. Jiřina Šiklová – Laudatio pro rok 2004

Předání PRIX IRENE

Jana Křišťanka Hradílková – Češi Čečencům, Čečenci Čechům: Jak a proč si

pomáháme

18:30-19:15 – přípitek, volná diskuse

/ Poznámka: uvítáme dobrovolné příspěvky na režii semináře

Pro ty, kterým je blízká myšlenka PRIX IRENE a chtějí podpořit její udělování i v příštích letech: číslo konta 511484050227/0100