Pozvánka Prix Irene 2003

logo

(s podporou NFOH)

Psychoterapeuti Rafael centra

žáci Irene Bloomfield :

J.R.Friesová

Michaela Hapalová

Romana Hronová

Monika Janíková

Dana Janotová

Ivan Kamenský

Helena Klímová

Helena Kocourková

Helena Kuželková

Lucie Lucká

Martin Mahler

Hana Papežová

Marek Preiss

Petr Riesel

Kateřina Rodná

Věra Roubalová

Vladimír Singer

Dagmar Steinhauselová

Michaela Šetlíková

Elena Turnovská

Jana Vohryzková

POZVÁNÍ

na slavnostní uvedení do života – na první udělení

PRIX IRENE

2003

dne 1. června 2003 (neděle) od 17.00 do 19.00 hod.

v Kulturním centru Židovského muzea

Praha 1, Maiselova 15

Program setkání:

Přivítání, moderování: Věra Roubalová

Petr Pithart: pořadí, téma a čas vyhrazeny

Co máme rádi na Irene Bloomfield: Gaby Glassman

Co mají psychoterapeuti z Rafael Centra s PRIX IRENE: Helena Klímová

Ondřej Cakl: Deset let sledování neonacismu

Laudatio pro Kumara: Věra Roubalová

Kumar Vishwanathan: Ladění Romů a gadžů na severní Moravě

Odevzdání ceny

Diskuse (témata současnosti, možnosti občanů) :

moderuje a uzavírá Martin Mahler

PRIX IRENE

odměňuje díla, která vytvářejí mír mezi lidskými skupinami: tato díla uvádí

do veřejného povědomí, nabízí jako model společenského chování a tímto

nenásilným způsobem vyvažuje síly destruktivní.

tolerance_a_obcanska_spolecnost3