HELEN EPSTEIN – Jak vysvětlit Středoevropanům #MeToo

Vážení a milí,

hned po prázdninách Vás pozveme na něco extra: promluví k nám Helen Epstein, kterou známe z jejích knih o generacích po Holokaustu. Vše, co jsme chtěli vědět a neměli se kde zeptat – ve věci #Me Too – se můžeme teď zeptat. Dozvíme se hned nadvakrát, anglicky a česky (i naopak).

Přednáška se koná v neděli 8. září od 18 hodin v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea Praha. Více naleznete v přiložené pozvánce.

Vedle toho máme vyřídit Helenin vzkaz: všecky návštěvníky našich přednášek Helen upřímně zve na položení stolpersteinů za Emila a Josefu Rabínek a za Franci Rabínek Epstein do Spálené ulice 53, stolpersteiny budu položeny dne 6. září ve 14:30 a následovat bude recepce v knihkupectví na této adrese. 

Vyřizujeme rádi.  Třeba se uvidíme brzy dvakrát!

Za spolek IRENE a RAFAEL INSTITUT Vás upřímně zvou

Helena Klímová a Martina Krynská

kv_epstein_09_2019