doc. MUDr. Jiří ŠIMEK – PRAVDA A SVOBODA

NEDĚLE 13. ŘÍJNA 2019, 18:00-19:30
Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM Praha
Praha 1, Maiselova ul.15, 3. patro

Vážení příznivci našich nedělních přednášek,

následující přednáška bude dvojnásob aktuální: téma pravdivosti a jejího smyslu se stává čím dál více potřebným pro naše porozumění a naše jednání v oblasti občanské a toto téma bude také ústředním pro naši nastávající konferenci Pravdivost a její potlačování (19.října).  Tato naše nedělní přednáška tedy je potom výborný základ, opora a argument, těšíme se na Vaši účast a spolupráci!

Doc. MUDr. Jiří Šimek, jeden ze zakladatelů lékařské etiky v ČR. Nyní předseda Etické komise Ministerstva zdravotnictví. Spolu s PhDr. Vladimírem Špalkem autor knihy Filosofické základy lékařské etiky (Grada 2003), autor knihy Lékařská etika (Grada 2015). Člen tréninkového výboru ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii). Pravda je pro něj významnou hodnotou, považuje se za příslušníka „pražské kavárny“.